فینال مسابقات لیگ پینت بال کشور در دهکده مقاومت در تاریخ ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه سال نود در حالی‌ برگزار شد که تیم هایپ آماده تر از همیشه برای به دست آوردن مقام قهرمانی خود را آماده کرده بود.

فینال مسابقات لیگ پینت بال کشور در دهکده مقاومت در تاریخ ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه سال نود در حالی‌ برگزار شد که تیم هایپ آماده تر از همیشه برای به دست آوردن مقام قهرمانی خود را آماده کرده بود.

Posted on