مسابقات پینت بال پالم

مسابقات پینت بال پالم

Posted on 22/05/2016

اولین مرحله از سری اول مسابقات پالم ایران

13 و 14 اسفند 1394

در استان تهران ، مجموعه فرهنگی ورزشی تهران جوان (خ دماوند) برگزار شد